Anasayfa Bildirim Formu GRS Bilgi Merkezi GRS İstatistik&Analiz Kod Çözümleme Aracı Bize Ulaşın
 
Yazılım Geliştiricileri için GRS Web Servisi
Sağlık tesislerinde kurulu iç güvenlik raporlama sistemleri kapsamında yapılan bildirimlerin grs.saglik.gov.tr'ye otomatik olarak kaydedilmesi amacı ile GRS Web Servisi oluşturulmuştur.

Web Servis Erişim Anahtarı
Güvenlik gerekçesi ile yazılım firmalarına verilen anahtar bilgisinin de hata kodu bilgileri ile beraber gönderilmesi gerekmektedir. Web servis geçerli bir erişim anahtarı belirtilmeyen bildirimleri kabul etmemektedir. Yazılım firmalarının, erişim anahtarlarını alabilmeleri için Bakanlığımıza dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

- Erişim Anahtarı için verilen dilekçede; firmanın iletişim bilgileri, yetkili bir personelin kişi/iletişim bilgileri(adı, soyadı, e-posta adresi, cep telefonu, yazışma adresi) yer almalıdır.
- Başvuru değerlendirme sürecinde, TC.Sağlık Bakanlığı, gerekli gördüğü durumlarda başvuran yazılım firmasının faaliyetlerine ilişkin ek belge talep etme hakkına sahiptir.
- Başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda firmanızın iletişim anahtarı dilekçede belirtilen e-posta adresine gönderilecektir.
- Başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda dilekçede belirtilen e-posta adresine bilgilendirme maili gönderilecektir.

Web Servis Referans Adresi
Yazılım geliştiricileri, http://grs.saglik.gov.tr/GRSWebservis.asmx adresini kullanalarak geliştirdikleri uygulamalara kod gönderim fonksiyonunu ekleyebilirler.

NS: GRSWebServis
Fonksiyon Adı : CodeSend

Güncelleme Notları
28.12.2016
- Laboratuvar hatalarının toplu bildirimi için CodeSend fonksiyonuna HtSayi parametresi eklenmiştir. (Diğer hata sınıflandırma sistemleri için bu değeri "1" olarak gönderiniz.)
- Web servis ara tablosu kaldırılmıştır. Web servisten gelen hatalar, artık direkt olarak ana hata tablosuna aktarılmaktadır.
- Geçmişe dönük takip için erişim anahtarı parametresi ana hata tablosuna eklenmiştir. Bu sayede hatalı bildirimler tarafımıza bildirildiği taktirde düzeltilebilecektir.

30.12.2016
- Web servise yeni protokol kuralı eklenmiştir. Web servis üzerinden sadece son 30 güne ait hata bildirimleri gerçekleştirebilir.
- Web servise geçici protokol kuralı eklenmiştir. Yeni sisteme uyumluluk açısından 28.12.2016 tarihi öncesi bildirimler servis tarafından reddedilecektir.
- 28.12.2016 tarihi sonrasındaki bildirimler için, aynı hata tekrar aynı parametrelerle gönderilmeye çalışıldığında sistem bu bildirimin daha önce gerçekleştirildiğine dair uyarı verecektir.

02.08.2017
- Hata Sınıflandırma Sistemi (HSS) 2017 Revizyonu ile hata kodları güncellenmiştir.
  Güncel hata tablolarına ulaşmak için tıklayınız.
  Revizyon notlarına ulaşmak için tıklayınız.

Parametreler
Her hangi bir hata ile karşılaşmamanız için web servise göndermeden önce, girilen bilgilerin aşağıdaki tabloda yer alan formatlara birebir uygunluğu kontrol ettiğinizden emin olunuz. Uygun formatta olmayan bilgiler web servis tarafından reddedilir.

Parametre Adı Açıklama Tür Format Örnek
SDKey Firmanızın erişim anahtarı String XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX A1B2-CD34-EF74-SFEQ
HtTarih Hatanın gerçekleştiği tarih String YYYY-AA-GG 2016-08-26
HtBTarih Bildirim tarihi ve saati String YYYY-AA-GG HH:MM:SS 2016-08-26 15:37:00
HtSistem HSS Türü (CHSS, IHSS, LHSS veya HGHSS) String XXXX CHSS
HtKod Hata Kodu String IHSS için XXX.XX.XX.XXX HKL.UH.Z1.I0a
      CHSS için XXX.XX.XX.XXXX CDK.BM.Z1.C1di
      LHSS için XX.XX.XX.XX.XXX PR.KL.TE.Z1.L01
      HGHSS için XXXX.XX.XX.XXXX HGTB.DP.Z1.BYHh
HtSayi LHSS için hata sayısı String Sayısal Değer (String) 14

SOAP 1.1 Aşağıdaki örnekte bir SOAP 1.1 isteği ve yanıtı yer alıyor. Gösterilen yer tutucular gerçek değerlerle değiştirilmelidir.
POST /GRSWebServis.asmx HTTP/1.1
Host: localhost
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://grs.saglik.gov.tr/CodeSend"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CodeSend xmlns="http://grs.saglik.gov.tr">
      <SdKey>string</SdKey>
      <HtTarih>string</HtTarih>
      <HtBTarih>string</HtBTarih>
      <HtSistem>string</HtSistem>
      <HtKod>string</HtKod>
      <HtSayi>string</HtSayi>
    </CodeSend>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CodeSendResponse xmlns="http://grs.saglik.gov.tr">
      <CodeSendResult>string</CodeSendResult>
    </CodeSendResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2 Aşağıdaki örnekte bir SOAP 1.2 isteği ve yanıtı yer alıyor. Gösterilen yer tutucular gerçek değerlerle değiştirilmelidir.
POST /GRSWebServis.asmx HTTP/1.1
Host: localhost
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <CodeSend xmlns="http://grs.saglik.gov.tr">
      <SdKey>string</SdKey>
      <HtTarih>string</HtTarih>
      <HtBTarih>string</HtBTarih>
      <HtSistem>string</HtSistem>
      <HtKod>string</HtKod>
      <HtSayi>string</HtSayi>
    </CodeSend>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <CodeSendResponse xmlns="http://grs.saglik.gov.tr">
      <CodeSendResult>string</CodeSendResult>
    </CodeSendResponse>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

HTTP POST Aşağıdaki örnekte bir HTTP POST isteği ve yanıtı yer alıyor. Gösterilen yer tutucular gerçek değerlerle değiştirilmelidir.
POST /GRSWebServis.asmx HTTP/1.1
Host: localhost
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <CodeSend xmlns="http://grs.saglik.gov.tr">
      <SdKey>string</SdKey>
      <HtTarih>string</HtTarih>
      <HtBTarih>string</HtBTarih>
      <HtSistem>string</HtSistem>
      <HtKod>string</HtKod>
      <HtSayi>string</HtSayi>
    </CodeSend>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Body>
    <CodeSendResponse xmlns="http://grs.saglik.gov.tr">
      <CodeSendResult>string</CodeSendResult>
    </CodeSendResponse>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

 
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı - 2016